PAYLAŞ

2008/38-A Sigorta Eksperliği Ruhsatnamelerinin Eşleştirilmesi Hakkında Sektör Duyurusu

Hazine Müsteşarlığından: 10/09/2008

SİGORTA EKSPERLİĞİ RUHSATNAMELERİNİN EŞLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA SEKTÖR DUYURUSU

2008/38-A

Bilindiği üzere, 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun Geçici 6 ncı maddesi "Bu Kanunun yayımı tarihinden önce düzenlenmiş olan eksperlik ve brokerlik ruhsatları, Müsteşarlık tarafından değiştirilinceye kadar geçerlidir. Söz konusu değiştirme işlemini, bu Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren bir yıl içinde yaptırmayanlar meslekî faaliyette bulunamaz. Sigorta eksperlerinin eksperlik faaliyetine devam edebilmesi için bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dört ay içinde Levhaya kaydını yaptırması da gerekir.” hükmünü amirdir.

Bu kapsamda, 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun yürürlüğe girmesinden önce "Yangın, Mühendislik, Muhtelif Kaza, Sorumluluk Sigortaları”, "Nakliyat, Emtia, Tekne Sigortaları”, "Motorlu Kara Taşıtlarına ilişkin Kaza Sigortaları” ile "Tarım Sigortaları” olmak üzere 4 branşta verilen eksperlik ruhsatnameleri, Sigorta Eksperleri Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinde ekspertizi yapılan risk türlerine göre aşağıdaki şekilde eşleştirilmiştir.

A-) Yangın, Mühendislik, Muhtelif Kaza, Sorumluluk Sigortaları

ç-) Yangın, doğal afet, kaza ve hırsızlık

d-) Mühendislik

e-) Kredi ve finans – Emniyeti suistimal, hukuksal koruma ve destek

Sorumluluk genel (Yönetmelik eki Sorumluluk Genel altında yer alan 719,720,721,731,782,733,734,769 numaralı alt sorumluluk dalları)

B-) Nakliyat, Emtia, Tekne Sigortaları

b-) Hava, deniz ve demiryolu araçları

c-) Emtia ve kıymete ilişkin nakliyat

d-) Mühendislik

e-) Kredi ve finans – Emniyeti suistimal, hukuksal koruma ve destek

Sorumluluk genel (Yönetmelik eki Sorumluluk Genel altında yer alan

720,725,726,728,735 numaralı alt sorumluluk dalları)

C-) Motorlu Kara Taşıtlarına İlişkin Kaza Sigortaları

a-) Kara araçları

e-) Kredi ve finans – Emniyeti suistimal, hukuksal koruma ve destek

Sorumluluk genel (Yönetmelik eki Sorumluluk Genel altında yer alan

714,715,716,720 numaralı alt sorumluluk dalları)

D-) Tarım Sigortaları

g-) Tarım ve hayvan hayat

Bu sayfa en son 28.05.2014 tarihinde güncellenmiştir.

PAYLAŞ