PAYLAŞ

TOBB Sigorta Eksperleri İcra Komitesi Tarafından Yayınlanan, Yetkisiz Sigorta Eksperliği Hakkındaki Duyuru

İstanbul.21.09.2020
Sayı :    2020/191

Sayın Üyemiz,

TOBB Sigorta Eksperleri İcra Komitesi tarafından yayınlanan, Yetkisiz Sigorta Eksperliği hakkındaki duyuru aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

Saygılarımızla.

Türkiye Sigorta Eksperleri Derneği
Yönetim Kurulu


Değerli Meslektaşımız,

Bilindiği üzere, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 2019/11 sayılı "Yetkisiz Sigorta Eksperliğinin Önlenmesine İlişkin Sektör Duyurusu” yayınlanmıştır. Söz konusu Sektör Duyurusu siz değerli meslektaşımıza yayınlandığı dönemde bildirilmiştir. Diğer yandan, sayıları azalmakla birlikte halen bazı yetkisiz kişi ve kuruluşların ilgili mevzuata aykırı işlem yaptığı görülmektedir.

Söz konusu Sektör Duyurusunda; riskin gerçekleşmesi sonucu ortaya çıkan kayıp ve hasarların neden ve niteliği ile miktarının belirlenmesinin sigorta şirketi ile sigortalı/zarar gören dışında üçüncü bir şahıs tarafından tespit edilmesinin gerekli olması halinde söz konusu işlemlerin sadece Hazine ve Maliye Bakanlığından ruhsat almış ve Levhaya kayıtlı Sigorta Eksperleri tarafından yapılmasının gerekli olduğu ve bunun aksine, destek hizmet sağlayıcıları tarafından yetkisiz Sigorta Eksperliği faaliyeti niteliğindeki işlemler yapılmasının idari ve adli müeyyideye tabi olduğu vurgulanmıştır.

Bu kapsamda, Komitemizin bugüne kadar yapmış olduğu ve takip ettiği çalışmaların yanı sıra mesleğimize sahip çıkmak adına, gerekli adli ve idari işlemlerin yapılabilmesini teminen, söz konusu "Sektör Duyurusuna” aykırı iş ve işlem yapan kişi ve kuruluşları, ilgili bilgi ve belgelerle birlikte İcra Komitemizin sigortacilik@tobb.org.tr adresli e-posta hesabına ya da TOBB Sigorta Eksperleri İcra KomitesiDumlupınar Bulvarı No:252 (Eskişehir Yolu 9.Km) 06530 /ANKARA adresine bildirilmesi büyük önem arz etmektedir.

Önemle duyurulur.

TOBB Sigorta Eksperleri İcra Komitesi
 

 

 

Yetkisiz Sigorta Eksperliğinin Önlenmesine İlişkin Sektör Duyurusu Linki:

https://www.tobb.org.tr/SigortacilikMudurlugu/SigortaEksperleri/Documents/mevzuat/sektorduyurulari/Yetkisiz%20Sigorta%20Eksperli%C4%9Finin%20%C3%96nlenmesine%20%C4%B0li%C5%9Fkin%20Sekt%C3%B6r%20Duyurusu%202019_11.pdf

Bu sayfa en son 22.09.2020 tarihinde güncellenmiştir.

PAYLAŞ