PAYLAŞ

SED Yönetim Kurulu 09.06.2017 tarihinde TOBB Sigorta Eksperleri İstişare Toplantısı ve İftar Programına Katıldı.

Sigorta Eksperleri Derneği Yönetim Kurulu, 09.06.2017 günü TOBB Sigorta Eksperleri İcra Komitesi tarafından organize edilen, T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Hazine Müsteşar Yardımcısı Sayın Dr. Ahmet GENÇ başkanlığındaki istişare toplantısı ve iftar programına katılmıştır.

Toplantı T.C. Hazine Müsteşarlığı Sigorta Denetleme Kurulu Başkanı Sayın Arif Hikmet CESUR, TOBB Sigortacılık Müdürü Sayın Mevlüt SÖYLEMEZ, TOBB Sigorta Eksperleri İcra Komitesi Başkanı Sayın Yalçın KAYA, TOBB Sigorta Eksperleri İcra Komitesi Başkan Yardımcısı Sayın Çetinay KARAOL, TOBB Sigorta Eksperleri İcra Komitesi Üyeleri, tüm derneklerin başkan ve yönetim kurulu üyeleri ile davet edilen sigorta eksperlerinin katılımıyla gerçekleşmiştir.

Hazine Müsteşar Yardımcısı Sayın Dr. Ahmet GENÇ, açılış konuşmasında, 2014 yılında yapılan ilk toplantıdan bu yana çok önemli mesafeler kaydedilmiş olduğunu bu toplantının ana temasının Sigorta Eksperleri Yönetmeliği Taslağı olacağını, söylemiştir.

Toplantıda, SED Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Pınar Aksoy SÖNERCAN Oto Dışı Branşlarda Genel Şartlar, Uygulama Birliği, İçtihatların Derlenmesi, Danışma Kurulu Oluşturulması ve Yeni Ücret Tarifesi melik Taslağı'na ilişkin sunum yapmıştır. Sunumda Oto Dışı branş eksperlerinin sorunlarına değinilmiştir. Oto Dışı Branşlarda mevcut poliçe hacim büyüklüğü sırası ile SEİK önderliğinde komisyon kurularak genel şartların revizyonu yönünde çalışma yapılması ve yine Oto Dışı Branşlar Taban Ekspertiz Ücret Tarifesi hakkında rapor hazırlanarak Eylül ayı içerisinde SEİK kanalı ile Hazine' ye sunulması görüşülmüştür. Pınar Hanım' ın sunumunun ardından iftar yemeğine geçilmiştir.

Toplantının 2.bölümünde; Günlük sorunlara çözüm oluştururken aynı zamanda geleceğe odaklanılarak teknolojinin gerektirdiği şekilde mesleğin geleceğinin yapılandırılmasının önemi vurgulanarak hali hazırda mevcut olan gelecek vizyonunun güncellenmesi gerektiği ifade edildi. Yeni yönetmelik taslağı çalışmalarında ekspertiz hizmetinin tanımlanması, branşlaşma, tüzel kişi eksper firmalarının şube açmaları, SEİK üzerinde disiplin kurulu oluşturulması konularına yer verilmesi yönünde görüşler sunuldu.

Trafik sigortası poliçelerinde eksper ücretlerinin poliçelerde belirli bir pay ayırılarak oluşturulacak fon üzerinden karşılanması, değer kaybı tespitlerine tavan rakam getirilmesi, değer kaybı raporlarının e-imza ile kapatılması gibi konularda katılımcıların görüşleri alındı.

Toplantıda Sn. Dr. Ahmet Genç kamu yararı sağlayarak sektörü ileriye taşımak için eksperlik mesleğinin kaldıraç olarak kullanılabileceğini ve EKSPERLERİN ülke için önemli bir artı değer yaratabileceğini düşündüğünü ifade etti.

Karşılıklı fikir alışverişleri ve soru cevaplar ile toplantı 00:30 sıralarında sona erdi.

Gerçekleştirilen 3. istişare toplantısının, mesleğimize hayırlı olmasını temenni ederiz.

Mesleğimizin sorunlarına göstermiş olduğu yakın ilgi, çözüm yolu üretilmesi adına verdikleri katkı, sunum ve projelerimize verdikleri destek ve ev sahipliği için T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Hazine Müsteşar Yardımcısı Sayın Dr. Ahmet GENÇ, T.C. Hazine Müsteşarlığı Sigorta Denetleme Kurulu Başkanı Sayın Arif Hikmet CESUR, TOBB Sigortacılık Müdürü Sayın Mevlüt SÖYLEMEZ ve TOBB Sigorta Eksperleri İcra Komitesi Başkanı Sayın Yalçın KAYA' ya teşekkür ederiz.


İlgili Fotoğraflar

Bu sayfa en son 19.06.2017 tarihinde güncellenmiştir.

PAYLAŞ